Levensfilosofieën


TIPS EN TOOLS

teksten die kunnen inspireren om gezond te leven en te werken.

15 practical steps Thich Nhat Hanh  says we can take to bring mindfulness to our work:


1. Start your day with 10 minutes of sitting in meditation.


2. Take the time to sit down and enjoy eating breakfast at home.


3. Remind yourself every day of your gratitude for being alive and having 24 brand-new hours to live.


4. Try not to divide your time into "my time" and "work." All time can be your own time if you stay in the present moment and keep in touch with what’s happening in your body and mind. There’s no reason why your time at work should be any less pleasant than your time anywhere else.


5. Resist the urge to make calls on your cell phone while on your way to and from work, or on your way to appointments. Allow yourself this time to just be with yourself, with nature and with the world around you.


6. Arrange a breathing area at work where you can go to calm down, stop and have a rest. Take regular breathing breaks to come back to your body and to bring your thoughts back to the present.


7. At lunchtime, eat only your food and not your fears or worries. Don’t eat lunch at your desk. Change environments. Go for a walk.


8. Make a ritual out of drinking your tea. Stop work and look deeply into your tea to see everything that went into making it: the clouds and the rain, the tea plantations and the workers harvesting the tea.


9. Before going to a meeting, visualize someone very peaceful, mindful and skillful being with you. Take refuge in this person to help stay calm and peaceful.


10. If you feel anger or irritation, refrain from saying or doing anything straight away. Come back to your breathing and follow your in- and out-breath until you’ve calmed down.


11. Practice looking at your boss, your superiors, your colleagues or your subordinates as your allies and not as your enemies. Recognize that working collaboratively brings more satisfaction and joy than working alone. Know that the success and happiness of everyone is your own success.


12. Express your gratitude and appreciation to your colleagues regularly for their positive qualities. This will transform the whole work environment, making it much more harmonious and pleasant for everyone.


13. Try to relax and restore yourself before going home so you don’t bring accumulated negative energy or frustration home with you.


14. Take some time to relax and come back to yourself when you get home before starting on household chores. Recognize that multitasking means you’re never fully present for any one thing. Do one thing at a time and give it your full attention.


15. At the end of the day, keep a journal of all the good things that happened in your day. Water your seeds of joy and gratitude regularly so they can grow.


- Thich Nhat Hanh

"15 Practical Ways To Find Your Zen At Work", The Huffington Post.


Een 19-voudig pad van de Yoga Sutras van Patanjali:


II 18. De natuur bestaat uit drie kwaliteiten: activiteit, inertie en balans, uit elementen en zintuigen. Dit alles bestaat om de ziener te dienen, door ervaring en bevrijding te schenken.


I 2. Yoga is het beheersen van de bewegingen in het bewustzijn.


III 35. Door samyama te richten op het hart ontstaat inzicht in het bewustzijn.


IV 18. De ziel is onveranderlijk en de meester van het bewustzijn. Bewegingen in het bewustzijn zijn de ziel altijd bekend.


II 20. De ziener is puur bewustzijn. Hoewel zuiver van aard, wordt zijn waarneming gekleurd door het denken.


II 17. De oorzaak van lijden is de identificatie van de ziener met het geziene.


II 25. Onwetendheid verdwijnt door het onderscheiden van de ziener en de wereld van verschijnselen. Dit is bevrijding

 

III 44. Wanneer het bewustzijn los van het lichaam en voorbij het intellect kan bestaan, in de staat van Zijn die voorbij alle begripsvermogen ligt, dan lost de sluier op die het licht verhult.

 

I 47. Door de zuivering van “Samadhi met bespiegeling” zonder inhoud ontstaat er helderheid van het licht van het Zelf.

 

III 56. Bevrijding wordt bereikt wanneer intelligentie en de individuele ziel gelijk zijn in zuiverheid.


I 17. Samadhi met hoger weten wordt vergezeld door beredenering, beschouwing, vreugde en zaligheid, een gevoel van individualiteit en het besef van louter Zijn

 

I 41. Wanneer de bewegingen van het bewustzijn tot rust zijn gebracht, dan worden kenner, het kennen en het gekende één, als een transparant kristal.


IV 29. De yogi die vrij is van verlangen, zelfs van verlangen naar de hoogste staat van verlichting en die een constante staat van onderscheidingsbeoefening kan beoefenen, bereikt dharma megha samadhi.


I 16. Dat is de hoogste onthechting: wanneer de begeerte naar de wereld ophoudt door bewustzijn van het Zelf.

 

II 23. Het doel van de vereniging van de ziener en de materie is dat de ziener de ware aard zal ontdekken van zichzelf en van de krachten van de natuur.

 

IV 30. Dan volgt het vrij zijn van klesha’s en karma’s.

 

IV 34. Bevrijding komt wanneer de yogi het doel van de ziel heeft verwezenlijkt en de natuur heeft overstegen. In deze staat van Zijn is de ziener gevestigd in zijn ware aard en deze is puur bewustzijn. Dat is Al.


II 45. Door overgave aan God ontstaat Samadhi.


I 3. Dan is de ziener thuis in zichzelf.